Įkainiai

Grynųjų pinigų paslaugos ir įkainiai

Paslauga

Kaina

Įkainis nuo 2024 rugsėjo 1d.

Valiutos keitimas

3 EUR (Šiaulių mieste 1 EUR)

3 EUR (Šiaulių mieste 1 EUR)

Eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus

2 % nuo sumos (min. 5 EUR)

2 % nuo sumos (min. 5 EUR)

Užsienio valiutos banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus

4 % nuo sumos (min. 5 EUR)

4 % nuo sumos (min. 5 EUR)

Eurų banknotų keitimas į eurų monetas ir centus

5 % nuo sumos (min 5 EUR)

5 % nuo sumos (min 5 EUR)

Eurų monetų ir centų keitimas į eurų banknotus (surūšiuoti pagal nominalus)

10 % nuo sumos (min. 5 EUR)

10 % nuo sumos (min. 5 EUR)

Eurų monetų ir centų keitimas į eurų banknotus (nerūšiuoti pagal nominalus)

20 % nuo sumos (min. 5 EUR)

20 % nuo sumos (min. 5 EUR)

Eurų monetų ir centų perskaičiavimas, atliekant valiutos keitimo ir kitas operacijas su grynais pinigais (paslaugų/prekių pirkimas, WU ir t.t.)

5 % nuo sumos (min. 5 EUR)

5 % nuo sumos (min. 5 EUR)

Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų grynųjų pinigų keitimo operacijų

0,10 EUR už kiekvieną banknotą (min. 5 EUR)

0,10 EUR už kiekvieną banknotą (min. 5 EUR)

Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų grynųjų pinigų keitimo operacijų

0,10 EUR už kiekvieną banknotą (min. 5 EUR)

0,10 EUR už kiekvieną banknotą (min. 5 EUR)

Užsieno valiutų monetų supirkimas (CHF, CZK, GBP, HUF, PLN, RUB, BYN)*

teirautis kasose

teirautis kasose

Susidėvėjusių/defektinių banknotų pirkimas (USD, GBP)**

teirautis kasose

teirautis kasose

Išimtų iš apyvartos užsienio valiutų pirkimas (GBP, LVL)

teirautis kasose

teirautis kasose

Išimtų iš apyvartos litų supirkimas (LTL)

1,5 % nuo sumos + 5 EUR

1,5 % nuo sumos + 5 EUR

Grynųjų pinigų eurų išėmimas iš savo sąskaitos

iki 400 EUR nemokamai, nuo 400 EUR 0,4 % nuo sumos (min. 2 EUR)

1,5 % nuo sumos + 5 EUR

Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą eurais

nemokamai

iki 3000 EUR/mėn. 3 EUR už įnešimą, viršijus 3000 EUR/mėn. sumą - 0,2% nuo sumos (min. 3 EUR)

Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą eurų monetomis virš 10 EUR

3,5 % nuo sumos (min. 2 EUR)

3,5 % nuo sumos (min. 3 EUR)

Kopijavimo paslaugos

0,50 EUR už vieną puslapį

0,50 EUR už vieną puslapį

Valiutos keitimo mokestis netaikomas, keičiant sumą iki 10 EUR (ekvivalentas pagal Lietuvos banko kursą). ЕХСНАNGЕLТ darbuotojas įvertinęs kupiūros būklę turi teisę jos nepriimti.

EXCHANGELT skyriuose, keičiant valiutą už 3000 EUR ekvivalentu ir daugiau, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ir užpildyti bei pasirašyti Valiutos keitimo operaciją atliekančio asmens anketą, siekiant tinkamai įgyvendinti Pinigų plovimo prevencijos ir Tarptautinių sankcijų reikalavimus. Jeigu valiutos keitimo operaciją atlieka Juridinis asmuo, turite papildomai pateikti naujausią galiojantį, bet ne senesnį kaip 3 mėnesių, registracijos išrašą.

Negrynųjų pinigų paslaugos ir įkainiai privatiems klientams

Paslauga

Kaina

Įkainis nuo 2024 rugsėjo 1d.

Sąskaitos atidarymas/uždarymas

nemokamai

nemokamai

Sąskaitos aptarnavimas (mėnesinis mokestis)

1 EUR

1 EUR

Mokėjimo pervedimas EXCHANGELT viduje eurais

nemokamai

nemokamai

Mokėjimo pervedimas SEPA

nemokamai

nemokamai

Gauto mokėjimo pervedimo SEPA įskaitymas

nemokamai

nemokamai

Mokėjimo pervedimo SEPA į Lietuvoje registruotus bankus atšaukimas

5 EUR

5 EUR

Lėšų nurašymo operacija pagal PLAIS nurodymus***

1 EUR

1 EUR

Pasirašytas patvirtinimas, kad mokėjimas buvo įvykdytas

2 EUR

2 EUR

Pažyma auditui

10 EUR

10 EUR

Pasirašyta ir antspaudu patvirtinta pažyma apie atidarytas sąskaitas ir likučius

10 EUR

10 EUR

Kitos pažymos ir raštai

15 EUR

15 EUR

Raštų, dokumentų siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

2 EUR

2 EUR

Raštų, dokumentų siuntimas registruotu paštu Europoje

6 EUR

6 EUR

Sąskaitos išrašas popieriniu formatu atspausdintas skyriuje

2 EUR

2 EUR

Elektroniniai pinigai – tai elektroninių pinigų leidėjų (jiems gavus piniginių lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų) į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui, atitinkanti šiuos požymius: laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose; skirta mokėjimo operacijoms atlikti; priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai. Mokėjimo pervedimas SEPA – tai pinigų pervedimas eurais į banko sąskaitą IBAN formatu [Bendroje mokėjimų eurais erdvėje](https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/other/epc-list-sepa-scheme-countries) IBAN – tarptautinis mokėjimo sąskaitos numerio identifikatorius, kuriuo nedviprasmiškai identifikuojama individuali mokėjimo sąskaita valstybėje narėje. Papildomai klientui taikomas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis, mokamas VĮ "Registrų centras" naudai, kurio dydį ir administravimo tvarką nustato LR Teisingumo ministerija.

Negrynųjų pinigų paslaugos ir įkainiai verslo klientams

Paslauga

Kaina

Įkainis nuo 2024 rugsėjo 1d.

Neužilgo savo paslaugas teiksime ir verslo klientams.